Machiavelli, teksty z lipca 2011 roku

11 tekstów z lip­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Machiavel­li.

Owo­ce miłości są zauważal­ne do­piero po latach.....oczekiwań. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 31 lipca 2011, 10:11

W miłości jak na woj­nie bra­kuję amunicji.... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 lipca 2011, 00:16

Stwórzmy całość z człowieka,a nie być tyl­ko połówką..... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 lipca 2011, 10:47

Ta­to,dlacze­go pi­jesz? Syn­ku od zaw­sze uczy­li nas,że uczu­cia są w środ­ku człowieka. Za­lewam je.... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 lipca 2011, 11:48

Słowa są jak dy­namit, po­myśl za­nim je odpalisz. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 27 lipca 2011, 00:04

Ludzie po­siadają wiele teorii i prak­tyk. Za­tem więc, do której ka­tego­rii za­licza­my miłość między ludźmi? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 lipca 2011, 12:32

Życie jest jak la­birynt ma dwie pa­ry drzwi,jed­ny­mi wchodzi­my dru­gim wychodzi­my...Chce­my się cofnąć za wszelką cenę,ale nie możemy,bo jest jed­no wyjście-śmierć.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 lipca 2011, 12:29

Idąc w życiu za kimś nie zos­ta­wiasz włas­nych śladów,idąc z kimś zos­ta­wiacie je oboje.... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 lipca 2011, 13:18

Sa­mot­ność jest jak pokój,w którym sie­dzi­my całko­wicie sa­mi,ni­by coś jest,ale jed­nak nie ma.... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 lipca 2011, 22:41

Życie to elip­sa po,której krążymy nasze ciała dwaj wędrow­cy od­da­lające się i przyb­liżające do siebie pod wiat­rem słów,marzeń, pieśni wspólnych chwil otu­leni nikt nie zro­zumie po co tak nap­rawdę jes­teśmy stworzeni. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 lipca 2011, 02:39
Machiavelli

Patrzę w mrok,mrok patrzy w moje serce...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Machiavelli

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność