Machiavelli, teksty ze stycznia 2012 roku

11 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest Machiavel­li.

...Mówimy,mówimy,mówimy....Kłamstwa.... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 stycznia 2012, 17:47

...Ludzie kochają spać.... to dlacze­go boimy się śmier­ci, to prze­cież tyl­ko wie­czny sen... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 stycznia 2012, 02:31

...Mo­ja wiara jest w ser­cu i oczach Bo­ga wi­doczna... Nie w ludzkich... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 stycznia 2012, 23:53

Miałem sen,że wróciłaś do mnie...Uff dob­rze,że to tyl­ko sen był... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 stycznia 2012, 21:22

...Oni mówią ciągle ,,sa­mot­ność''...Dziw­na spra­wa bo ktoś zaw­sze przy nich stał.... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 stycznia 2012, 13:39

....Między młotem,a ko­wadłem...I nikt nie wie,kto trzy­ma młot.... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 stycznia 2012, 23:47

....Lo­gika Bo­ga jest pętlą przy­padków i przeznaczeń..... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 stycznia 2012, 11:26

....Za­mykam roz­dział zaurocze­nia,zaczy­nam roz­dział miłości.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 5 stycznia 2012, 23:46

...Iro­nią jest,gdy Cha­ron(i) mówią pan­ta rei... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 stycznia 2012, 22:55

...Cza­sami się zdarza,że ludzie pat­rzą na siebie i chcą zo­baczyć człowieka....nie ta­kim ja­kim jest tyl­ko ze swoich marzeń...... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 3 stycznia 2012, 21:04
Machiavelli

Patrzę w mrok,mrok patrzy w moje serce...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Machiavelli

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność