Machiavelli, strona 2

41 tekstów – auto­rem jest Machiavel­li.

...od kiedy po­kochałem Bo­ga bar­dziej niż człowieka,sa­mot­ność stała się azy­lem ule­pionym z pus­tki,który wiel­bię każde­go dnia.... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 stycznia 2012, 10:52

Jes­teśmy sa­mot­ni z włas­ne­go wyboru.... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 grudnia 2011, 23:25

..Mówisz na zaw­sze...Nies­te­ty słowo przy­jaciel nie pa­suję do nas, zbyt wiele wy­maga, by do­paso­wać się pod nas..... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 grudnia 2011, 11:50

---Powiedz----

Po­wiedz wie­rzysz we mnie?? Wie­rzysz jeszcze w nas?? Po­wiedz, a każde słowo zro­zumiem. Po­wiedz znów, ze mnie kochasz, a będę stał obok Ciebie już. Po­wiedz, że wyt­rwa­my po­kona­my, każda słabość, że znów [...] — czytaj całość

wiersz • 19 listopada 2011, 23:50

---brak tytułu---

Życie to elip­sa po,której krążymy nasze ciała dwa wędrow­cy od­da­lające się i przyb­liżające do siebie pod wiat­rem słów marzeń pieśni wspólnych chwil otu­leni nikt nie ro­zumie po co tak nap­rawdę jes­teśmy stworzeni.Kąt [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 15 listopada 2011, 15:37

Gdy szep­tałem,że Kocham tak nap­rawdę nic nie mówiłem nie miało to znacze­nia jak wiatr wiejący nocą,gdy ludzie są w mie­szka­niu,gdy umarłaś/eś zro­zumiałem do­piero,że uczu­cia są uk­ry­te w człowieku i ile pot­rze­na by je wy­ciągnąć na powierzchnie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 listopada 2011, 18:57

...to nie jest tak,że boję się,że odej­dziesz kiedyś, bar­dziej boję się,że ja to zrobię.... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 listopada 2011, 00:21

Człowiek tworzy poezję wg.włas­nych upodobań..... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 września 2011, 17:10

-(puk,puk)
-Kto tam?
-Śmierć
-Spierd*alaj
-Dlaczego?
-Miałaś przyjść wcześniej. A nie te­raz,jak radze so­bie ze wszystkim. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 sierpnia 2011, 13:06

Marzył o niej,a gdy już była z nim nie wie­dział co robić....Odeszła.... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 sierpnia 2011, 18:36
Machiavelli

Patrzę w mrok,mrok patrzy w moje serce...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Machiavelli

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność